Funkční styly

14. února 2010 v 23:28 |  Jazyk
Jazykové styly, slohotvorní činitelé
komunikace = vzájemný styk, přenos informace, spojení
1) verbální forma:
a) mluvená - pomocí řeči
b) písemná - pomocí písma
2) neverbální forma
jazykový projev- verbální dorozumívání
a) vytvořen mluvčím nebo pisatelem (podle formy)
b) je v něm užito vyjadřovacích prostředků určitého typu
c) je někomu určen
d) má určitý obsah
styl (sloh) - závisí na výběru a uspořádání jednotlivých prostředků
stylistika = nauka o slohu
slohotvorní činitelé = podmínky, za kterých projev vzniká
1) subjektivní (individuální, osobní) - týkají se osoby autora projevu (věk, pohlaví, vzdělání)
a) věcné
b) jazykové
(individuální styly - velké rozdíly v umělecké literatuře)
2) objektivní (obecně platné) - podmínky a okolnosti, jimiž je mluvčí nebo pisatel vázán a k nimž musí při výběru a uspořádání jazykových prostředků přihlížet
a) podle zaměření a funkce projevu (sdělná funkce, estetická funkce…)
b) podle formy projevu (mluvený, psaný)
c) podle situace a prostředí (veřejný, soukromý)
d) podle kontaktu s adresátem (přímý, nepřímý kontakt)
e) podle připravenosti (připravený, nepřipravený)
f) podle střídání mluvčích (monologický, dialogický…)
g) podle vztahu autora k tématu (poučení, přesvědčení, pobavení…)
funkční jazykové styly - rozlišují texty podle funkce
  • běžně dorozumívací styl: hovorový jazyk, nespisovná čeština
  • odborný styl: spisovný styl, psaný i mluvený
  • administrativní styl: spisovný jazyk, formuláře, tiskopisy; psané projevy
  • umělecký styl - obrazná vyjádření, slohově zabarvená slova (expresivní), psané i mluvené projevy, písně
  • publicistický styl - spisovný jazyk - média; psané, mluvené projevy - veřejné
  • řečnický styl - mluvené veřejné projevy - spisovný jazyk
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama