Leden 2010

Fejeton

6. ledna 2010 v 16:40 Druhý (4) / Čtvrtý (6)
Fejeton
Krátký publicistický útvar, za jehož vtipnou formou a zdánlivě odlehčeným obsahem se skrývá poukázání na aktuální problém obecnějšího rázu.
Základem fejetonu je vyprávěcí slohový postup, který se kombinuje s postupem úvahovým a popisným.
Kompozice fejetonu
Název - Titul je důležitý, měl by být poutavý, aniž by vyzrazoval příliš z obsahu fejetonu
Začátek textu - Co nejpoutavější!
1. Věta tázací: Kam s ním?
2. Jednověté předeslání tématu: Výtah je ze všech dopravních prostředků ten neroztodivnější.
3. Přímá řeč, popř. dialog
4. Slovní hříčka: Někdo ve volném čase vytáčí valčík, on vytáčí telefonní čísla.
5. Skok ihned doprostřed děje: Z vedlejšího pokoje dunělo podezřelé ticho.
6. Vzbuzení zvědavosti zatajením klíčového slova: Bylo mi 16, když mě s ní seznámil můj prostopášný strýc.
Další rozvoj textu - Nejsou pevná pravidla, kromě jediného: Vypointování, obsahové vyvrcholení, proč byl napsán. Často nečekaný a paradoxní konec (viz R. Křesťan)
Slovní zásoba fejetonu
  1. Hojné slovní hříčky, nečekané souvislosti: Můj kámen úrazu nebyl zimní, ale ledvinový.
  2. Metafory: Sifonové bombičky bydlí po deseti. Jsou přátelské a tulí se k sobě.
  3. Kontrast: neutrální a knižní proti hovorové až obecněčeské slovní zásobě.
Syntax fejetonu
Frekventované syntaktické prostředky u fejetonu jsou tyto:
- tázací věty
- přímá řeč, dialogy
- krátké rytmické věty, často jednočlenné: (o holubovi a nutnosti úklidu po jeho "návštěvě")
Odletěl.
Ovšem opět až ráno.
Znovu kýbl a hadr.


http://www.mp3hits.cz/krestan-rudolf-fejetony-t42741.html
http://www.literarky.cz/index_o.php?p=clanek&id=6189
http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2006120772


Úkol: Napište jako součást pololetní práce fejeton, téma vám omezím územím České republiky, tzn. že se zaměříte na domácí politiku, kulturu, sport... Termín dodání: 13. 1. 2010, rozsah: Jedna NS (1800 znaků včezně mezer, počitadlo najdete na horní liště v roletce Nástroje - Počet slov) minimálně, fejeton Nemá to lehké (http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2006120772) má 3213 znaků...