Světová literatura po 1945

10. prosince 2009 v 23:30 |  Maturitní
CHARAKTERISTIKA DOBY: období po válce, vyrovnávání se s historickými událostmi, rozdělení světa podle politické orientace, celosvětová krize, globalizace, v dílech je patrné trauma z války, válka: otřesné zkušenosti a strašné následky, autoři se většinou války zúčastnili => svědectví a varování
CHARAKTERISTIKA LITERATURY: mladší generace, chtějí se distancovat od těch nahoře (Amerika - beatnici, Anglie - rozhněvaní mladí muži), literatura magického realismu (jsou věci odporující zdravému rozumu, krize vědy a techniky), fantasy lit. (mýty, legendy, pověsti), sci-fi (vědecko-fantastická lit., převládá téma katastrofických vizí), experimentální lit. (formální lit., zkouší nové formy lit. vyjadřování, ve Francii vznikající nový román), lit. komerční (dobře zvládnuté knihy z řemeslného hlediska, ale na rozhraní umělecké lit.), lit. postmoderní (balancuje na hranici mezi lit. uměleckou a komerční, jsou zaměřeni proti avantgardě, jsou psány pro širokou masu čtenářů), mnoho nakladatelství, rozdíl v zobrazování války mezi východními a západními autory (východ - oslava hrdinství a statečnosti, hromadné vraždění, velkolepé válečné scény, černobílé vidění situací ; západ - "pohled zdola" = zobrazení války skrz psychiku lidí zdeptaných válkou, hrdinové ukazují, že i oni mají ty nejnižší lidské pudy, scény dojemné i naturalistické, satirický pohled, sebeironie); 2 tendence, které vychází z dekonstrukce : dokonalá fikce - nepředstírá, že je realitou; dokument - využívá memoárů, deníků, dopisů - jakási koláž autentického životního rytmu
literární směry a témata lit. děl:
angažovaná literatura - nespokojenost s nedostatky doby, obraz krize mezilidských vztahů, pocity ohrožení (existenciální próza, italský neorealismus, socialistický realismus)
snaha distancovat se od ideálů konzumní společnosti - kritika "kariérismu", vzpoura x společenským normám, hledání jistot (američtí beatníci, angličtí rozhněvaní mladí muži)
experimentální próza - zvláště v oblasti formy (absurdní literatura a drama, fran. nový román)
magický realismus - návrat ke starým mýtům a legendám (ruská a latinsko-americká lit.), 2 časové roviny - popis reality vs. návrat do světa fantazie, světa nadpřirozena
vědecko-fantastická literatura - sci-fi, fantasy
postmodernismus - reakce na modernismus, který už neměl lidem co říci, negativní postoj k experimentům, míšení žánrů, prolínání děje a časových rovin
populární (komerční) literatura - žádná myšlenková hodnota
ANGLIE
ROZHNĚVANÍ MLADÍ MUŽI - nástup v 50. letech; směřovali proti zavedeným anglickým normám a pořádku; ostrá kritika společnosti, i přes protest zůstávají členy společnosti; hlavním hrdinou je většinou mladý člověk (čerstvý absolvent univerzity), který trpí nechutí nastoupit úspěšnou kariéru a nakonec splyne se společností, hrdinové postupují po společenském žebříčku díky výhodným sňatkům apod.
Kingsley AMIS (1922)
představitel univerzitního románu - navazuje na společensko-kritickou tvorbu, humor a parodie
ŠŤASTNÝ JIM - výsměch pseudovědecké atmosféře malé univerzity, hrdina se dostává do vyšších kruhů díky svazku s dívkou
JACKŮV PROBLÉM - problémy se sexem
John WAIN (1925)
POSPÍCHEJ DOLŮ
John OSBORNE
OHLÉDNI SE V HNĚVU - drama
John BRAINE
MÍSTO NAHOŘE
SCI-FI A FANTASY
George ORWELL
vlastním jménem Eric Blair
britský spisovatel a publicista, psal i eseje
pracoval několik let jako policejní inspektor v Barmě, pak žil jako tulák
zúčastnil se občanské války ve Španělsku
FARMA ZVÍŘAT - alegorická bajka podávající obraz totalitní společnosti, v níž jeden druh zvířat terorizuje druhý
1984 - příběh nějakého Winstona Smithe, občana státu Oceánie, jenž je zaměstnán na ministerstvu pravdy; doslova fašizující stát, který používá všechny prostředky, aby ovládl beze zbytku myšlení a jednání občanů;
John WYNDHAM
DEN TRIFIDŮ
PAVUČINA
Arthur C. CLARKE
VESMÍRNÁ ODYSEA
Ray BRADBURY
451° FARENHEITA - satirický román, v nedaleké budoucnosti vládne na světě materialismus; nesmí se číst knihy a jsou páleny, vzdělání je nebezpečné; hlavní hrdina, požárník, se seznámí s dívkou a začne přemýšlet o smyslu jeho života a začne číst knihy; je udán a je nucen uprchnout k lidem do podzemí, kde lidé mohou číst knihy, všichni vzdělanci ukrytí pod zemí
MARŤANSKÁ KRONIKA - povídky, společné téma: dobývání Marsu, lidi utlačují marťany
John R. R. TOLKIEN (1892-1977)
HOBIT - zápas dobra a zla, fantastický svět starodávných, šťastných, mírumilovných lidí i jiných bytostí
PÁN PRSTENŮ - volné pokračování Hobita
Anthony BURGESS
MECHANICKÝ POMERANČ - mladý zločinec je podrobován experimentálnímu vymývání mozku, aby se již nedopouštěl dalších zločinů
DETEKTIVKY
Dick FRANCIS
detektivky z dostihového prostředí
Agatha CHRISTIE
VRAŽDA V ORIENT EXPRESSU - vyšetřování vraždy ve vlaku
PAST NA MYŠI - vrah se vydává za detektiva a vyšetřuje svůj vlastní zločin, skutečný detektiv je mezi podezřelými
Graham GREEN
dobrodružství, detektivka, politika
TICHÝ AMERIČAN - protikoloniální; schopnost člověka čelit osudu, otázka viny a neviny
P. D. JAMESOVÁ
Dorothy L. SAYERSOVÁ
William GOLDING (1911-1993)
anglický prozaik, po studiích učil na církevní škole v Salisbury => vzpomínky se odráží v jeho díle
pak nastoupil do vojenské královské flotily, aktivně se účastnil 2. sv. války
sleduje mezní situace a reakce na ně
roku 1983 získal Nobelovu
PÁN MUCH - robinsonáda, na opuštěný ostrov se po havárii letadla dostává skupina studentů, jeden je zvolen náčelníkem; snaží se zorganizovat život na ostrově, ale narazí na lovecké touhy skupiny soustředěné kolem jiného chlapce; společenství se rozpadá a dochází k postupnému nárůstu nenávisti; během rituálního vytržení je zabit jeden z chlapců, brzo na to umírá další; při závěrečném honu na náčelníka vypukne požár a prchající chlapec je zachráněn námořním důstojníkem, jehož loď přilákal dým požáru; člověk v důsledku své izolace se oprošťuje od společenských norem a ty jsou nahrazeny barbarskými živočišnými pudy; zfilmováno
John FOWLES
FRANCOUZOVA MILENKA - román může mít tři konce
Salman RUSHDIE
pronásledován islámskými fundamentalistmi
SATANSKÉ VERŠE - uráží víru muslimů a byl nad ním vynesen ortel smrti
James CLAVELL
KRÁL KRYSA - život v zajateckém táboře, zajatci začnou chovat krysy a jejich maso prodávají jako pochoutku
USA
BEAT GENERATION - 50.-60. léta; byli proti pokrytectví, konzumnímu způsobu života, poukazovali na nedostatky v Americké společnosti; obrat k východním filozofiím (zenbudhismus); svobodu hledali v nevázaném sexu, drogách, alkoholu, tuláctví, rychlých autech; stáli proti všemu, chtěli šokovat a pobuřovat
Jack KEROUAC (1922 - 1969)
NA CESTĚ - román, skupina mladých lidí, kteří jsou znudění společenským životem, nachází svého Krista v osobě černocha Deana Moriartyho, vypravěč s ním potom putuje po Americe, jedná se o tzv. spontánní prózu - vzal roli toaletního papíru a psal co ho napadlo
William BURROUGHS
všechna díla líčí osobní zážitky z užívání drog, nevázaného sexu, drogy jako prostředek probouzející tvořivou energii a obraznost
FEŤÁK; TEPLOUŠ; NAHÝ OBĚD
Charles BUKOWSKI
VŠECHNY ŘITĚ SVĚTA I TA MOJE
HOLLYWOOD - autobiografický
PAMĚTI STARÉHO CHLAPÁKA (překládáno též jako Zápisky starého prasáka) - soubor povídek a fejetonů psaných pro časopis Open City v letech 1968-1969. Jde bezpochyby o jedno z Bukowského nejlepších a nejvtipnějších děl. Narazíme zde na příběhy Henryho Chinaskiho, ale i na úvahy ohledně politické situace v zemi v té době. Narazíme i na autorovo setkání s Jackem Kerouacem či Nealem Cassadym, známým jako Dean Moriarty z Kerouacovy knihy Na cestě
Allen GINSBERG
v jeho dílech výjevy strachu a hrůzy
KVÍLENÍ A JINÉ BÁSNĚ - citové pouto matky k synovi, hrůza, smutek nad světem, obrazy, vize a sny, předchůdce undergroundu, 2. část oslovování Molocha, 3. část fiktivní rozhovor s pacienty v psychiatrické léčebně, http://www.ceskaliteratura.cz/texty.htmb; Kadish pro Noemi Ginsbergovou - matce, která zemřela v psych. léčebně, název = židovská modlitba nad hrobem, dalšími znaky díla je zasazení se o ochranu přírody, protest x válce ve Vietnamu
Lawrence FERLINGHETTI
ONA, LUNAPARK V HLAVĚ, OBRAZY ZMIZELÉHO SVĚTA
Lawrence Ferlinghetti: Allen Ginsberg umírá
Allen Ginsberg umírá
je to už ve všech novinách
mluví se o tom v televizi
velký básník umírá
Ale jeho hlas
neumlkne
Zní celou zemí
z Lower Manhattanu
kde ve své vlastní posteli
umírá Allen
Nic
se nedá dělat
Všichni musí přece umřít stejnou smrtí
Ginsberg umírá smrtí básníka
S telefonem v ruce
volá na všechny strany
ze svého lůžka na Lower
Manhattanu
v té pozdní hodině
Ve všech koutech světa
zvoní telefon
"Tady je Allen"
ozve se
"Tady je Allen Ginsberg"
Kolikrát už ho všichni slyšeli
za tu spoustu krásných let
Nemusí říkat Ginsberg
Ve všech koutech světa
básníků
znají jen jednoho Allena
"Chci ti něco říct"
a povídá jim co se stalo
a co ho
čeká
Smrt černý milenec
ho bere k sobě
Hlas letí přes satelit
kolem zeměkoule
přes Japonské moře
kde kdysi nahý stál
s trojzubcem v ruce
jako mladý Neptun
mladý muž s černým plnovousem
na pláži z oblázků
l teď je právě příliv a rackové křičí
příboj se o něho tříští
a rackové křičí
na pláži v Saň Francisku
Je silný vítr
a zpěněné hřbety vln
bičují Embarcadero
Allenův hlas v telefonu
přilétá na vlnách
Čtu si řeckou poezii
Je plná moře
Je plná teskného koňského rzáni
Achillovi koně pláčou v ní
tady u moře
v Saň Francisku
kde šumící vlny
se lámou jako hlas
a šepotem orakula opakují
Allen
Allen
Allen
Edgar Lawrence DOCTOROW
RAGTIME - vývoj New Yorské oblasti (společnosti) od počátku století až do 1. světové války, vystupují zde fiktivní i skutečné postavy, popisované skutečné události
SVĚTOVÁ VÝSTAVA
Joseph HELLER
HLAVA XXII - Catch-22 - protiválečný;
Arthur HAILEY
profesní román
HOTEL, KOLA, PENÍZE, DETEKTIV
Robert FULGHUM
UŽ HOŘELA, KDYŽ JSEM SI DO NÍ LEHAL
VŠECHNO CO POTŘEBUJI ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Stephen KING
psychologické horory
TO; CARRIE
Woody ALLEN
režisér, spisovatel
osobitý humor a nadsázka
CO VŠECHNO CHCETE VĚDĚT O SEXU A BOJÍTE SE ZEPTAT
Ken KESEY
VYHOĎME HO Z KOLA VEN - psychiatrická léčebna, zfilmováno Milošem Formanem "Přelet nad kukaččím hnízdem"
Leonard COHEN
zhudebnění poezie, básně o lásce doprovázeny pocity smutku a melancholie
KNIHA MILOSRDENSTVÍ
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 streetqnektarinka streetqnektarinka | Web | 2. května 2012 v 21:52 | Reagovat

tohle se stopro hodí :D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama