Baroko v Čechách

8. prosince 2009 v 18:25 |  Druhý (4) / Čtvrtý (6)

Baroko v Čechách
bitvě na Bílé hoře v roce 1620: těžké období; nevolnictví, rekatolizace, germanizace - důsledek: většina nekatolické inteligence nuceně opouští zemi, emigrace do Německa (luteráni), na Slovensko (luteráni a bratří) a do Polska (bratří); násilné pokatoličťování
jezuitský řád měl dobré školství, kontakty s cizinou
zrovnoprávnění češtiny s němčinou (to prakticky znamenalo vytlačení češtiny z veřejného života)
povoleno jen katolické náboženství
1627 vydáno "Obnovené zřízení zemské" - dědičné právo Habsburků na český trůn a povolena je pouze katolická církev
A. Exilová tvorba
Pavel STRÁNSKÝ - O STÁTĚ ČESKÉM - latinsky psaná obhajoba předbělohorských poměrů v Čechách
Pavel SKÁLA ZE ZHOŘE - HISTORIE CÍRKEVNÍ - vyšlo tiskem až v 19. století
Jan Ámos KOMENSKÝ (1592-1670)
I. Období od počátku tvorby do emigrace (1628)
náboženské a filozofické spisy, texty plné boží odevzdanosti, lítosti, víry v lepší budoucnost
LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE
alegorie
DIVADLO SVĚTA - nedokončený encyklopedický spis - popis kosmu, přírody, zeměpisu
II. Období po roce 1628 - uzavření míru mezi Švédy a Habsburky
díla didaktická
DIDAKTIKA
INFORMATORIUM ŠKOLY MATEŘSKÉ
BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ
VELKÁ DIDAKTIKA
doporučuje čtyři stupně výchovy:
- do šesti let v rodině (mateřská škola)
- do 12 národní škola (obecní, v každé vesnici)
- do 18 gymnázium (v každém větším městě)
- nakonec univerzita (alespoň v každém státě)
ŠKOLA HROU
III. Poslední období
odchází do Amsterdamu
KŠAFT UMÍRAJÍCÍ MATKY JEDNOTY BRATRSKÉ
SVĚT V OBRAZECH (ORBIS PICTUS)
B. Domácí tvorba
oficiální (jezuitská), pololidová a lidová
JEZUITSKÁ
literatura se zaměřila především nábožensky; hrdinou literárního díla je opět, jako ve středověku, světec; sílí pocit marnosti světa, množí se úvahy o smrti a posmrtném životě; převažují agitační spisy, životopisy svatých, postilu, kázání a náboženské rozjímání; zpracovávají se legedy a pěstuje se náboženská lyrika; odvrat od životní reality se projevuje idyličností
Bedřich BRIDEL CO BŮH? ČLOVĚK?
Václav Jan ROSA ČECHOŘEČNOST
Bohuslav BALBÍN ROZPRAVA NA OBRANU JAZYKA SLOVANSKÉHO, ZVLÁŠTĚ ČESKÉHO
VÝTAH Z ČESKÝCH DĚJIN - Balbín vypovězen z Prahy do Klatov
Antonín KONIÁŠ INDEX - soupis nevyhovujících knih
Adam Václav MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ
POLOLIDOVÁ
interludia (mezihry)
písmácké paměti - "písmák" Jan VAVÁK
LIDOVÁ
anonymní
provázela umělou literaturu vždy, na konci 17. st. a během 18. st. nabyla zvláštního významu
vyjadřuje vztah lidu k otázkám života a smrti, k přírodě, k práci, k rodině a boj proti utlačovatelům
žánry:
Sociální píseň (balada) - přímý odraz rozporů mezi sedláky a pány; dochovala se jen malá část (v soudobých rukopisech a sbornících); když pomíjel robotní útlak, ztrácely se z podvědomí lidí, některé však přežily a byly zapsány až Erbenem, Sušilem nebo Bartošem (sběratelé lid. písní v pozdější době)
Pohádka
Balada - převažují motivy z každodenního života, chmurný děj, tragický konec
Kramářské písně
Pověst - náměty soudobé události: o Kozinovi, o Růžovém paloučku a tajných bratřících - jednota bratrská
Proroctví - souvisí s pověstí, vyjadřuje naděje do budoucna, Libušino proroctví
Drama - navazuje na náboženské hry, zvláště velikonoční a vánoční, biblický námět, lidový humor, ale také hry dobrodružné, náměty z umělé literatury
Zpěvohry - vzorem byla patrně operní představení na šlechtických zámcích
Loutkové hry - objevily se v polovině 17. století; o Faustovi, o Donu Juanovi (Don Šajnů) - repertoár dle cizích vzorů a námětů - Matěj Kopecký
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama